JanWiersma.com

CIO’s plukken vruchten van server innovaties

Op de afgelopen CIO dag (Nov 25&26) in Amsterdam werd ook ‘The big data center book’ uitgereikt. Hier in werden de Data center & cloud trends voor 2013 & 2014 toegelicht.

Mijn artikel in dit boek beschreef de trends in server hardware innovaties;

Naarmate onze datacenters groter worden en de eisen van webscale- en cloudproviders de markt overnemen, worden servers meer en meer slechts een component van een grotere machine. Hoewel componenten waardevol kunnen zijn, zijn zij niet langer het hele systeem en als zodanig kan hun waarde niet los gezien worden van het datacenter waarin zij gehuisvest zijn. De efficientie van het component wordt daarmee belangrijker dan het bezitten van ‘coole features’. Wat zijn de actule ontwikkelingen die moeten zorgen voor een lager energieverbruik van servers ?

Het volledige artikel is hier te vinden.

Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *